De Waarde(n) van Kunst
Over impact, beleving, betekenisgeving en samenwerking

De Waarde(n) van Kunst

Sinds enkele jaren gonst het begrip ‘impact’ door de kunstsector. Wat is impact? En hoe ‘werkt’ impact? Wat zijn mogelijke manieren om de impact van kunst zichtbaar te maken en/of te vergroten? Hoe belangrijk is samenwerking hierin? Hoe kom je tot zinvolle samenwerkingsverbanden?

Complexe vragen die niet zomaar tot relevante antwoorden leiden. Al is het alleen al omdat we elkaar niet altijd goed begrijpen. Kunnen we als programmamakers, marketeers, beleidsmakers tot een vocabulaire komen waarin we elkaar werkelijk verstaan? Welke rol spelen artistieke-, sociale- en economische waarden in deze taal? Is het mogelijk te denken in gedeelde waarden in plaats van harde doelstellingen?

 De maatschappelijke en politieke legitimatie van kunst is binnen de huidige samenleving een complexe aangelegenheid geworden. Het effect van kunst laat zich slechts beperkt in economische termen (geld en meetbare cijfers) formuleren. Doordat voor veel mensen de vanzelfsprekendheid van kunst in onze samenleving is verdwenen én omdat er kennelijk onvoldoende bewijslast is voor het bestaansrecht van kunst, oogt de kunstsector zéér kwetsbaar. Wij denken echter dat het  cruciaal is om te laten zien wat kunst met en voor mensen kan doen en dat creatieve vermogens een wezenlijk onderdeel vormen van de ontwikkeling van mensen. Zowel binnen als buiten de kunstsector is de roep groot om instrumentarium te ontwikkelen waarmee die diepere betekenissen en effecten, de ‘waarden’ van kunst zogezegd, aan zijn te tonen.  

Esther Willemse, Geert van Boxtel en Aldo de Moor willen een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Esther is sociaal wetenschapper, cultureel ondernemer en docent-onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht - Kunst en Economie en onder meer verantwoordelijk voor de onderwijsmodule 'impact van kunst' en onderzoekt binnen het Lectoraat van HKU de taal van en het gesprek over kunstbeleving. Geert werkt als (muziek)dramaturg en adviseur en was actief als ‘arrangeur’ voor de Provincie Noord-Brabant waar hij werkte aan de innovatie en publieksverbreding van de klassieke muzieksector met de methodiek van CommunitySense. Aldo is gepromoveerd in Community Informatica en helpt met zijn bureau CommunitySense organisaties en netwerken bij het verbeteren van hun samenwerking door het bouwen, versterken en verbinden van communities. 

Wij zien het belang van (kunst)waarden als uitgangspunt voor verbindingen binnen onze samenleving en specifiek binnen de kunstsector. Dat doen we elk vanuit onze eigen expertise, achtergrond en ervaring. Samen ontwikkelen we, naast de individuele projecten,  een instrument dat een concrete bijdrage kan leveren aan de wijze waarop we het gesprek over kunst, waarden en (collectieve) impact vorm geven: de kunstwaarde(n) ∞ verbindingsmethode. We bieden de methode aan als een concrete dienst aan kunstorganisaties, beleidsmakers in de kunst en (beoogde) samenwerkingsverbanden tussen verschillende kunstorganisaties of met organisaties uit andere domeinen.

Met de website De Waarde van Kunst willen we een constructieve bijdrage leveren aan:

  • een beter inzicht in de waarde(n) van kunst in de samenleving
  • de collectieve impact die betrokkenen met kunst kunnen genereren
  • het versterken van de positie van (de) kunst(sector) in onze maatschappij.


Op deze site positioneren we, in de context van het actuele discours over waarden en impact in de kunst, de Kunstwaarde(n) ∞ verbindingsmethode met als casus het Arrangeursproject in Brabant. Op de Blog lees je over relevante vragen, opmerkingen en praktijkvoorbeelden van onszelf en iedereen die een bijdrage wil leveren aan de discussie over de waarde(n) van kunst. In de Leeslijst vind je een groeiende verzameling publicaties over waarde(en) en impact van kunst. En onder Wie zijn wij? vind je de achtergrond van de initiatiefnemers. Recentelijk is er een pagina toegevoegd waar de ontwikkelingen te lezen zijn in het lopende onderzoek naar de beleving van kunst, het wandelend gesprek over de waarde van kunst(beleving) voor de mens.