De Waarde(n) van Kunst
Over impact, beleving, betekenisgeving en samenwerking

Blog over De Waarde(n) van Kunst

01.04.2022

Basisinkomen voor kunstenaars?

De waarde van kunst (in alle disciplines) is dat het er is.
Kunstenaars maken kunst omdat dát is wat ze doen.
Kunst is altijd actueel omdat kunstenaars onderdeel zijn van de actualiteit.
Mensen haken aan bij kunst wat bij hen past, op dat moment, om allerlei (individuele) redenen.
Denkt iemand al na over een basisinkomen voor kunstenaars (uit alle disciplines), op basis van vertrouwen en bovenstaande logica?
Ongetwijfeld met nog veel haken en ogen maar als gedachtegang?

Esther Willemse - 09:48 | 38 opmerkingen