De Waarde(n) van Kunst
Over impact, betekenisgeving en samenwerking

Context: vragen en onderzoek

We zien dat er steeds meer wetenschappelijke consensus bestaat over de positieve effecten van creativiteit en kunst op de ontwikkeling en het welzijn van mensen. Toch is het kennelijk lastig om het belang van kunst voor onze maatschappij als een gegeven te beschouwen. Wij denken echter dat het  belangrijk is om te laten zien wat kunst met en voor mensen kan doen en hoe belangrijk creatieve competenties zijn voor de ontwikkeling van onze samenleving. Het is deze paradox die ervoor zorgt dat binnen de kunstsector de roep groot is om instrumentarium te ontwikkelen waarmee die diepere betekenissen en effecten, de ‘waarden’ van kunst zogezegd, aan te tonen. 

In het discours over de legitimering van de kunst staat deze vraag centraal:  

Hoe kan de kunstsector (zelf) stimuleren dat de recente academische kennis én praktische inzichten uit het werkveld leiden tot versterking van de positie van kunst in de samenleving, een hogere prioritering bij beleidsmakers en een constructieve verhoging van de beschikbare middelen vanuit de overheid en/of andere belanghebbenden?

Deze centrale vraag leidt tot allerlei deelvragen, zoals:

Welke argumenten en bewijzen zijn er om te laten zien wat de positieve effecten zijn van kunst? Hoe kunnen we het inzicht vergroten over deze positieve effecten? Op welke manieren spreken we overheden aan op hun verantwoordelijkheden in kunstbeleid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belangrijke onderzoeksresultaten en relevante praktische inzichten ook daadwerkelijk mee worden gewogen in de wijze waarop beleid tot stand wordt gebracht?  

We realiseren ons dat we onszelf middenin een lopend discours positioneren. Bovenstaande vragen vormen voor ons de leidraad om te werken aan de ontwikkeling van de kunstwaarden - verbindingsmethode maar we beseffen dat er veel meer relevante vragen, ontwikkelingen én mogelijke antwoorden zijn. Die prangende vragen, prikkelende ideeën, mogelijke antwoorden en interessante praktijkvoorbeelden willen we hier verzamelen.  

Als je wil reageren, iets wil bijdragen of een vraag hebt: info@dewaardevankunst.nl